องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ภาพร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


คณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2021-04-26
2021-03-25
2021-03-16
2020-06-04
2019-12-19
2019-10-24
2019-08-14
2019-07-26
2019-07-25
2019-07-10