องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4 พ.ศ.2565


ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบุญธรรม  นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4 พ.ศ.2565 โดยได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักและประชาคมมาร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4 พ.ศ.2565  

2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-07