องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ดอนสัก


ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เป้นประธานในการประชุมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำให้พนักงานทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส  ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานได้

2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-07