องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 18 เม.ย. 2566 ]5
2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่ สตง.รับรองประจำปีงบประมาณ 2565 ของ อบต.ดอนสัก [ 1 มี.ค. 2566 ]9
3 ประกาศรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส [ 17 ม.ค. 2566 ]18
4 ประกาศรายงานรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]41
5 ประกาศรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส [ 12 ต.ค. 2565 ]37
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 [ 12 ก.ค. 2565 ]59
7 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 12 เม.ย. 2565 ]64
8 ประกาศผลการตรวจสอบการเงิน ที่ สตง.รับรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]63
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]93
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]94
11 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]99
12 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 20 เม.ย. 2564 ]97
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]62
14 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 16 ธ.ค. 2563 ]83
15 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]89
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]89
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]60
18 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]65
19 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]57
20 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]60
 
หน้า 1|2