องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 2 มิ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิงกรง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร [ 29 พ.ค. 2566 ]4
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิงกรง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร [ 29 พ.ค. 2566 ]5
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 24 พ.ค. 2566 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย พ่อตาหูนบ ม.๑ บ้านนาตาดี [ 3 พ.ค. 2566 ]8
6 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 1 พ.ค. 2566 ]10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพ่อตาหูนบ ม.๑ บ้านนาตาดี [ 20 เม.ย. 2566 ]9
8 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]24
10 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองพิงกรง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร [ 20 มี.ค. 2566 ]15
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคชสาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางกำ [ 15 มี.ค. 2566 ]16
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพ่อตาหูนบ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี [ 13 มี.ค. 2566 ]13
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 มี.ค. 2566 ]12
15 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 7 มี.ค. 2566 ]11
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองพิงกรง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร [ 27 ก.พ. 2566 ]11
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี [ 16 ก.พ. 2566 ]17
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านห้วย-หนองห้าง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย [ 13 ก.พ. 2566 ]15
19 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพูลทรัพย์ (นางกำ-หัวคลอง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่ [ 8 ก.พ. 2566 ]17
20 ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโสม ซอย ๑ (ครูวิเชียร) หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด [ 8 ก.พ. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21