องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศพด.อ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนสัก ประจำป...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 36]
 
  นายกอบต.ดอนสัก ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่หัวคลอง[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคล...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 35]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก จัดการประชุมเพื่อ...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 45]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงา...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 28]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก จัดการประชุมเพื่อ...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 35]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัย...[วันที่ 2023-02-05][ผู้อ่าน 33]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10