องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงา...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 104]
 
  ประชุมประจำเดือน[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 121]
 
  ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 429]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 354]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 449]
 
  ภาพร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 281]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-19][ผู้อ่าน 501]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7