องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงา...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 181]
 
  กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 250]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 213]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 240]
 
  ประชุมประจำเดือน[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 226]
 
  การสำรวจสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 148]
 
  ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 556]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 474]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 576]
 
  ภาพร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 398]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-19][ผู้อ่าน 594]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8