องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 21 ก.ย. 2565 ]7
2 ประกาศอำเภอดอนสัก เรื่อง มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการของอำเภอดอนสัก [ 15 ก.ย. 2565 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 19 ส.ค. 2565 ]26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ส.ค. 2565 ]28
5 การขึ่นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2565 ]23
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ค. 2565 ]18
7 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]63
8 ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2565 ]20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2565 ]17
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]15
11 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]15
12 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์ การกำหนดชำระภาษาและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]14
13 ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว [ 24 ม.ค. 2565 ]22
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2564 ]13
15 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2564 ]19
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องผลการลดใช้พลังงาน [ 6 ต.ค. 2564 ]16
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2564 ]16
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ย. 2564 ]14
19 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเสียด หมูที่ ๙ [ 30 ส.ค. 2564 ]18
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2564 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11