องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]3
2 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” [ 16 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศเตือน 6-8 ม.ค. 66 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวไทย [ 6 ม.ค. 2566 ]9
4 แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน (บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า20ปี) [ 4 ม.ค. 2566 ]17
5 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2566 ]35
6 ประกาศเจตนารมณ์ฯ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 20 ธ.ค. 2565 ]11
7 ประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังภัยพิบัติเนื่องจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม [ 8 ธ.ค. 2565 ]69
8 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชค์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]19
9 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]16
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2562) ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]17
11 ประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉียบพลันจากฝนตกหนัก ในช่วง 20-24 พ.ย.นี้ [ 21 พ.ย. 2565 ]33
12 ขอเชิญทุกครัวเรือนร่วมกันทำ ถังขยะเปียก...ลดโลกร้อน [ 18 ต.ค. 2565 ]79
13 ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 21 ก.ย. 2565 ]42
14 ประกาศอำเภอดอนสัก เรื่อง มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการของอำเภอดอนสัก [ 15 ก.ย. 2565 ]44
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 19 ส.ค. 2565 ]66
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ส.ค. 2565 ]67
17 การขึ่นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2565 ]63
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ค. 2565 ]56
19 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]169
20 ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2565 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11