องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2564 ]50
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ย. 2564 ]57
3 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเสียด หมูที่ ๙ [ 30 ส.ค. 2564 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2564 ]107
5 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]25
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเขาน้ำซับ ซอย ๑ สระหลวงนาตาดี หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี [ 16 ก.ค. 2564 ]28
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่2 [ 15 มิ.ย. 2564 ]27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 15 มิ.ย. 2564 ]28
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 พ.ค. 2564 ]28
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 19 เม.ย. 2564 ]29
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 มี.ค. 2564 ]28
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]30
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 24 ม.ค. 2564 ]26
15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2563 ]28
16 แผนเพิ่มเติมพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 5 พ.ย. 2563 ]27
17 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]30
18 แผนการดำเนินงานปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]27
19 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ต.ค. 2563 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 5 ต.ค. 2563 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9