องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 26 พ.ค. 2566 ]1
2 รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]3
3 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 22 พ.ค. 2566 ]8
4 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 18 พ.ค. 2566 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]5
6 สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 12 พ.ค. 2566 ]3
7 ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]9
8 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 26 เม.ย. 2566 ]9
9 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 24 เม.ย. 2566 ]9
10 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 เม.ย. 2566 ]8
11 การป้องกันโรคท้องร่วง [ 21 เม.ย. 2566 ]7
12 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก [ 21 เม.ย. 2566 ]6
13 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก [ 21 เม.ย. 2566 ]7
14 แผนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ดอนสัก [ 19 เม.ย. 2566 ]8
15 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก (ชั่วคราว) [ 18 เม.ย. 2566 ]9
16 การรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" [ 12 เม.ย. 2566 ]10
17 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2566 ]11
18 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ 27 มี.ค. 2566 ]15
19 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]10
20 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13