องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก จัดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3/2566


วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ดอนสัก ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2023-09-28
2023-09-26
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28