องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


นายกอบต.ดอนสัก ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่หัวคลอง


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยรองปลัด ผอ.กองช่าง และสมาชิกสภาอบต. เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหัวคลอง พบปะนักท่องเที่ยวและพูดคุยกับชาวบ้าน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ วางแผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

2023-09-28
2023-09-26
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28