องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน


ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม  นิยกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ กับ พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-07