องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


มื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ  สงสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนจากชุมชน เพื่อประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-11-29
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-07