องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

 
  ชื่อ +
นายสุเมธ  สงสุวรรณ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  077-371856-7
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +  นายสุเมธ  สงสุวรรณ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  077-371856-7
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +  นางสาวกฤษณา  หิรัญรัตน์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
  โทรศัพท์ +  077-371856-7
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +  นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  077-371856-7
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +
นางอาจินต์ สกุลรัตน์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 077-371856-7
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +
นายนันทวุฒิ โอชารส
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 077-371856-7
  อีเมล์ +