องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]22
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]65
4 การติดตามและประเมิณผล ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 24 ก.พ. 2564 ]86
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]54
6 การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]57
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 ก.พ. 2562 ]57