องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่44) พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]9
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6) พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]7
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส2019หรือโรคโควิด19 พ.ศ.2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]58
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2565 ]53
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่4)พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]58
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]50
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]60
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]55
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขงานบุคคล [ 19 ต.ค. 2564 ]53
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 19 ต.ค. 2563 ]56
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2563 ]59
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ค. 2563 ]59