องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก จัดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3/2566


วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ดอนสัก ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13