องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) 1 ธันวาคม 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]1
2 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 [ 27 พ.ย. 2566 ]4
4 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) [ 27 พ.ย. 2566 ]4
5 การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 “ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” [ 22 พ.ย. 2566 ]5
6 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากยุง "โรคติดเชื้อไวรัสซิกา" [ 21 พ.ย. 2566 ]4
7 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 19 พฤศจิกายน ของทุกปี [ 17 พ.ย. 2566 ]8
8 การเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ [ 8 พ.ย. 2566 ]9
9 ประกาศ เรื่อง การรับยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]20
10 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]28
11 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 16 ต.ค. 2566 ]19
12 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 27 ก.ย. 2566 ]28
13 หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด [ 27 ก.ย. 2566 ]19
14 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2566 ]20
15 แนวทางการดําเนินงานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี [ 25 ก.ย. 2566 ]24
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]24
17 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ [ 1 ก.ย. 2566 ]22
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนดาน-พังหาชี หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย [ 11 ส.ค. 2566 ]98
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด [ 7 ส.ค. 2566 ]26
20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก [ 17 ก.ค. 2566 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16