องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]4
2 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... [ 2 พ.ค. 2567 ]9
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]6
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]5
5 ตารางลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]9
6 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]14
7 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) [ 10 เม.ย. 2567 ]12
8 ประโยชน์ของโฟลิก เเอซิด (วิตามิน B9) [ 5 เม.ย. 2567 ]7
9 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนเทศกาลวันสงกรานต์ [ 5 เม.ย. 2567 ]9
10 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน [ 2 เม.ย. 2567 ]15
11 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]7
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
13 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง เจตนารมณ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) [ 27 มี.ค. 2567 ]6
14 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มี.ค. 2567 ]15
15 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat storke) [ 25 มี.ค. 2567 ]6
16 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]40
17 ความหมายและสัญลักษณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 29 ก.พ. 2567 ]14
18 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2567 ]12
19 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 27 ก.พ. 2567 ]23
20 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน [ 16 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17