องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้วันส้วมโลก "การใช้ห้องน้ำห้...[วันที่ 2023-11-20][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบร...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริห...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nati...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ป...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 43]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สืบสานภูมิปั...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 39]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14