องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ครั้งที่ 1


วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 อบต.ดอนสัก จัดประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา และทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันและลดอัตรา การเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์โดยมีเป้าหมายลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2566

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18