องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศพด.อบต.ดอนสัก


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 น.  นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด, นักวิชาการศึกษา, คุณครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ และบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และความพร้อมด้านอื่นๆ  รายการเงินอุดหนุนจำนวน 5 รายการ  และการเรียนการสอน

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17