องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายธีระ ใจรักษ์ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08