องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่10 บ้านนางกำ) สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายณฐพล ทองมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08