องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก


วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 7 ราย ตามแผนการดูแลรายบุคคล และจะได้รับการติดตามโดยเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต่อไป

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17