องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประเมินโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายณฐพล ทองมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก (รักษาราชการแทนปลัดฯ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมประชุมการประเมินโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18