องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 9 บ้านห้วยเสียด) สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 " ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08