องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านขายของชำ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนสัก


วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก (ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก) มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกอบต.ดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ "อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านขายของชำ" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนสัก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ

โดยมีท่านวิทยากร คุณประภัสสร จิ๋วสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลดอนสัก

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ฉลากอาหาร,ฉลากโภชนาการ และฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับร้านค้าอย่างถูกต้องต่อไป

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08