องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17