องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 1 บ้านนาตาดี) สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 " ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17