องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกอบต.ดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาเสพติดมาบรรยาย ในภาคเช้าบรรยายโดย คุณจิราภรณ์ นามั่นคง (พยาบาลวิชาชีพ) จากโรงพยาบาลดอนสัก และภาคบ่ายบรรยายโดย ร้อยตำรวจโท สมยศ ยศศิริวิมล จากสถานีตำรวจภูธรดอนสัก

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำฉา โรงเรียนวัดสิงขร โรงเรียนบ้านห้วยเสียด และโรงเรียนบ้านนางกำ เข้าร่วมโครงการจำนวน 53 คน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17