องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 " ตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จัดโดยหมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี, หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร และหมู่ที่ 10 บ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยเบื้องต้น,ประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกประคบ พร้อมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย คุณภาณุวัฒน์ ลักษณะปิยะ (แพทย์แผนไทย รพ.สต.ปากแพรก) และ คุณจิราพร แก่นพรหม (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีไชยคราม)

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทยบรรเทาอาการปวด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง นำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพรไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17