องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชุมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2566


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชุมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17