องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.13 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย พนักงาน อบต.ดอนสัก ได้ทำพิธียกเสาเอก นำโดยพระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (พระมหาวิลาศ) เจ้าอาวาสวัดดอนสัก เพื่อเบิกฤกษ์ความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

โดยมี นายธเนศ เดชมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอดอนสัก นางสาวภาราณี ชูประดิษฐ และ นายอนุรักษ์ ชูประดิษฐ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักแห่งใหม่ จะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 38 เมตร เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ตามภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17