องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้วันส้วมโลก "การใช้ห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะอย่างสะอาดและปลอดภัย" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนสัก


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นางสาวสุรางคณา ทิพยวาศรี นักวิชาการสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ "การใช้ห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะอย่างสะอาดและปลอดภัย" แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนสัก เนื่องในวันส้วมโลก 19 พ.ย. ของทุกปี (World Toilet Day) ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมสาธิตวิธีการทำความสะอาดห้องส้วม ขั้นตอนในการเข้าใช้ห้องน้ำเพื่อลดความเสี่ยงของแหล่งสะสมเชื้อโรคอีกด้วย

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17