องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่ 1/2567


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในการเปิดประชุม "คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมีสมาชิกสภาอบต.ดอนสัก, ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านนางกำ, ผู้อำนวยการรพ.สต.เกาะนกเภา, อสม.ประจำหมู่บ้าน, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้แทนรพ.ดอนสัก, ผู้แทนหมู่บ้าน, รองปลัด, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายการเงินกองคลัง,นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17