องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day) ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ บริเวณเขายายอาม


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนสัก ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ บริเวณเขายายอาม กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day) เพื่อให้ห้องน้ำสาธารณะมีความสะอาด ปลอดโรค พร้อมให้บริการประชาชนต่อไป

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17