องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 


นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.ดอนสัก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ณ เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 19 มกราคม 2567  ศึกษาดูงานฟังการบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ นวัตกรรม อัพไซส์เคิลจากขยะพลาสติก สู่ที่นอนสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะและสามารถนำสื่อนวัตกรรมการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08