องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจ สำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์"  พร้อมลงพื้นที่สำรวจการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เพื่อให้การเตรียมการรับการดำเนินการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08