องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก (สปสช.) เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก (สปสช.) เรื่อง พิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08