องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เกาะนกเภาดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2567


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เกาะนกเภาดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสำรวจปัญหาขยะบนพื้นที่เกาะ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการดำเนินงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08