องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2567


วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธีระ ใจรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก และนายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08