องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนสัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด


นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วย นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี ท้องถิ่นอำเภอดอนสักเข้าร่วมติดตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08