องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


อบต.ดอนสัก ร่วมสัมมนาโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม


อบต.ดอนสัก ร่วมสัมมนาโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันนี้ (11 มี.ค. 67) นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ บุญพร่อง รองนายกฯ และนายณฐพล ทองมี รองปลัดอบต.ดอนสัก เข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินโครงการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวัชรินท์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีจิตสำนึกของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน . โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมและเทคนิคป้องกันการก่อเหตุดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชน" โดย นายบุญโชติ พูลสุข หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม บริษัท นทีชัย จำกัด ณ ห้องประชุม มาเลรีสอร์ท อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และในภาคบ่าย มีกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสานสัมพันธ์เครือข่าย เยี่ยมชมสถานประกอบการเหมืองแร่ และร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท พูลศักดิ์ศิลาทอง จำกัด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13