องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


อบต.ดอนสัก นำประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะ และจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ


วันนี้ (8 มี.ค. 67) นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นำคณะกรรมการฯและกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะ และจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมี นายไตรรงค์ ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านใต้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ในวันสุดท้าย มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้จากวิทยากร คุณปิยะพร ป้องสนาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านใต้ มาบรรยายในหัวข้อ การจัดการขยะในครัวเรือน สถานการณ์การท่องเที่ยว และการจัดการขยะบนเกาะพะงันในช่วงฟูลมูน พร้อมทั้งนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมายต่อไป

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13