องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


อบต.ดอนสัก ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการ) ที่ประสบปัญหาทางสังคม


อบต.ดอนสักลงตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการ) ที่ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับอำเภอดอนสัก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (13 มี.ค. 67) นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ และนายอภิสิทธิ์ บุญพร่อง รองนายกอบต.ดอนสัก พร้อมด้วยรองปลัด, นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกับอำเภอดอนสัก นำโดย นายชยภณ อินทรสุภา นายอำเภอดอนสัก , สาธารณสุขอำเภอดอนสัก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการ) ที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อสำรวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือต่อไป

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13