องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


อบต.ดอนสักจัดกิจกรรม​ MOI​ Waste​ Bank​ Week​ มหาดไทยปักธงประกาศ​ความสำเร็จ​ 1​ อปท.1​ธนาคารขยะ​


7-8​ มีนาคม​ 2567​ อบต.ดอนสักจัดกิจกรรม​ MOI​ Waste​ Bank​ Week​ มหาดไทยปักธงประกาศ​ความสำเร็จ​ 1​ อปท.1​ธนาคารขยะ​

โดยมีการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ การดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ(ขยะแลกไข่) และการศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก และมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มประชาชนในหมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา ร้านค้า โฮมสเตย์ สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักสงฆ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 50 คน

#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION

#MOIACTIONISM

#SDGLOCALIZATION

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13