องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๗


วันนี้ (19 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้ใหญ่บ้านในเขตอบต.ดอนสักเข้าร่วมประชุม โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือและวางแผนการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ ให้การดำเนินงานบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13