องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปี 2567 “หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน”


วันนี้ (1 เม.ย.67) นายบุญธรรม นิยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก กล่าวรายงานโครงการฯ โดยมี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปี 2567 “หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน”

การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

โดยมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13