องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีการศึกษา 2566


วันนี้ (29 มี.ค. 67) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ทั้ง 2 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ) วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนัก เห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13