องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ (ครั้งที่ 1)


วันนี้ (2 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโครงการฯ และแกนนำชุมชนเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม "การติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ" (ครั้งที่ 1) โดยมี นางสาวมกรา ทัพพุน ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13