องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน


วันนี้ (5 เม.ย. 67) นายบุญธรรม นิยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ดอนสัก เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน ” ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13